Meny
Påmelding
Våle menighetshus
Kalender
21 Oktober
11:00 Gudstjeneste i Ramnes Kirke
11:00 Gudstjeneste i Våle Kirke
23 Oktober
11:00 Institusjonsandakt, Re helsehus
28 Oktober
11:00 Familiegudstjeneste i Røråstoppen Skole
11:00 Gudstjeneste, Vivestad kirke
30 Oktober
11:00 Institusjonsandakt, Re helsehus
04 November
11:00 Gudstjeneste, Våle kirke
11:00 Gudstjeneste, Ramnes kirke
06 November
11:00 Institusjonsgudstjeneste, Re helsehus
11 November
11:00 Gudstjeneste i Fon Kirke

Til Ettertanke

Til Ettertanke

Noen å snakke med?

Kirkens SOS

  Utskriftsvennlig side

Våle kirke

Veibeskrivelse til Våle kirke, Gjeldstadveien 1


Våle kirke eksteriørVåle kirke er en middelalderkirke bygget engang på 1100-tallet. Kirken er bygget i stein. Mest trolig var det håndverkere fra Danmark og Tyskland som bygde kirken. Kirkene i Vestfold bærer preg av påvirkning fra både Tyskland og England. Kirken er i romansk stil med rundbuer i vinduer og portaler. Da Våle kirke sto ferdig på 1100-tallet engang, hadde den ikke tårn med våpenhus. Sakristi var det heller ikke. Høyt oppe på veggen i skip og kor var det noen smale glugger som slapp inn litt dagslys. Kirken hadde trolig takrytter (klokketårn) midt på skipet, i likhet med andre middelalderkirker i Vestfold for eksempel i Hof, Borre, Sem og Ramnes.

Store endringer
Kirken gjennomgikk to store reparasjoner eller fornyelser i årene 1683 til 1747 og det var sannsynligvis under disse reparasjoner at kirken ble forlenget med 8 meter. Mye tyder på at det var da sakristiet mot øst ble bygget og apsis ble fjernet. Våle kirke ble viet til St. Olav og det skjedde på St. Sunnivas dag, den 8. juli ifølge Biskop Eysteins jordebok. Pussig er det at man vet den eksakte dato, men ikke årstallet, det samme  gjelder også for Ramnes kirke.  Våle kirke gjennomgikk en total innvendig oppussing i 2004 - 2006. Etter nøye forarbeid med blant annet avskrapninger gjennom forskjellige lag med farger kom man fram til at kirken i sin helhet kunne tilbakeføres til  slik den var i forbindelse med oppussingen på 1870-tallet. Bildet til venstre viser interiør før oppussingen (t.h. interiør april 2006)

 Våle kirke 2005Våle kirke 2006

 

 

 

 

 

 

Døpefonten
I likhet med mange av de andre middelalderkirker i Vestfold, hadde Våle kirke en døpefont av gotlandsk kalkstein og som etter tidens skikk stod ved hovedinngangen. Den er nå i oldsakssamlingen.

Altertavlen
Altertavlen i Våle kirke er fra ca. 1650. Tavlen består av 7 billedfelt med motiv fra lidelseshistorien, oppstandelsen og himmelfarten. Nederst er det fire felt med nattverdens innstiftelsesord på latin og dansk. Oppbygningen i altertavlen bærer tydelig preg av antikkens bygningskunst. Selve bæringen i den høye tavla minner om et tempel i flere etasjer med antikke søyler med kapiteler og annen rik utsmykking. Søyler og buer danner en kraftig ramme omkring billed- og tekstfeltene. Både treskjærerarbeidet og bildene er påvirket av renessansen, og går blant fagfolk under betegnelsen "Jarlsbergrenessansen". Tiden midt på 1600 -tallet er i Europa barokkens tidsalder, men her i Norden kom stilretningene senere, og altertavla må betegnes som typisk renessanse, men med noe av barokkens fargevalg i de mørkerøde og gyldne toner.

Kirkeklokkene
Den eldste klokka står i våpenhuset og regnes for å være ca. 800 år gammel. I 1673 hadde kirken tre klokker. Av disse ble to ifølge regnskap, støpt om til en "døktig klokke" i 1707. I 1977 ble det innkjøpt ny klokke fra Olsen Nauen`s klokkestøperi, og det er den eneste klokke som er i bruk i dag.

Orgel.
Det første orgel i Våle kirke ble anskaffet i 1872. Det var et lite orgel og svarte ikke til forventningene. I 1909 fikk kirken et nytt orgel. Da kirken fikk elektrisk oppvarming i 1951, skapte den tørre luften store vanskeligheter med orgelet. I 1983 ble dette orgelet skiftet ut med et nytt av meget god kvalitet.

For ytterligere opplysninger om Våle kirke se "Tusen år med kristendom" et skrift utgitt i anledning Våle kirkes 800- års jubileum. Ansvarlig redaktør er Svein Ånestad.

Kart - Våle kirke kartVis større kart

 

 

Se tidligere utgaver »
Linker
»
»
»
»
»
Dagens bibelord
Kontaktinfo

Re Kirkekontor 
Revetalgata 10              
3174 Revetal

Tlf: 40 90 31 00
post@re.kirken.no

Åpningstider
Tirsdag kl. 10 - 11:30
Onsd. - torsd. kl. 10.00 - 14.00
Lunsjpause kl. 11:30 - 12:00
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Re kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no