Vigsel


Velkommen til vielse i kirkene i Re!

Vielse er en offentlig handling som kan skje kirkelig eller borgerlig. I vitners nærvær gir to mennesker hverandre løfte om å leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære ekteskapet gyldig. Hvert eneste vielse i kirken har sitt særpreg. Noen feirer dagen med familie, slekt og venner, mens andre bare med forlovere til stede. Stort eller lite bryllup - i kirken blir livet lagt fram for Gud med bønn om velsignelse. Par som er borgerlig viet kan få en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet sitt i kirken.

Se mer informasjon under bildet