Konfirmasjon


Konfirmasjonen er kirkens viktigste ungdomsarbeide. Her kan du lese mer om kirkelig konfirmasjon. 

 

 

 

 

 

 

Påmelding til konfirmasjon

 

Årlig er det omkring 40.000 konfirmanter i Den norske kirke i hele landet. I Re er det vanligvis ca. 70 konfirmanter i året. Konfirmasjonstiden følger stort sett skoleåret mens de unge går i 9. klasse. Prest eller kateket leder kirkens konfirmasjonsundervisning som kan omfatte klasseundervisning, gruppesamlinger, leir og gudstjenester.
 
Hva er kirkelig konfirmasjon?
Konfirmasjonstiden er en spennende tid. Om du tror, tviler eller har spørsmål er du
velkommen. Det gir anledning til å finne ut mer om den kristne tro og Bibelen, og hva det kan ha å si oss i våre liv.  

Dåp er en forutsetning for konfirmasjon. Hvis du ikke er døpt, legger vi til rette for dåp i løpet av året.  Dersom du er døpt i et annet kirkesamfunn, trenger vi dåpsattest.

Bekrefte
Selve konfirmasjonen er en forbønnshandling som ikke forutsetter noen bekjennelse fra konfirmantens side. Ordet "konfirmere" betyr "bekrefte". I Den norske kirke understrekes det at det er Gud som bekrefter sine løfter. 

Opplegget
I Re har vi menigheter med veldig ulik størrelse. Derfor er flere menigheter sammen i undervisningen, og deles så på tvers av disse igjen. 
Konfirmantundervisningen kan bestå av:
-Undervisningssamlinger
-«Hjemmegrupper»
-Gudstjenester 
-Tjenesteoppgaver 
- Leirdøgn 

Tjenesteoppgaver: Konfirmantene blir med som hjelpeledere et par ganger på en aktivitet som skjer i menigheten, f.eks barneklubb eller eldresamling. 
Rett før påske deltar de også i den nasjonale innsamlingsaksjonen til Kirkens Nødhjelp. 

Tilpasning
Av ulike årsaker kan noen konfirmanter trenge tilpasning i opplegget. Skriv en liten notat i Merknader i påmeldingen, så kan vi ta kontakt tidlig for å ta hensyn til dette.


VISJON FOR TØNSBERG DOMPROSTI : 
Sammen vil vi gjøre Kristus kjent, trodd, tilbedt og etterfulgt. 

Les mer om konfirmasjon her.