Bli med i givertjenesten


Nå kan du bli med i givertjenesten til Revetal menighet ved å registrere deg på nett. Revetal menighet trenger økte inntekter for å opprettholde dagens satsing, og for å vokse.

 

Menigheten er avhengig av stabile inntekter for å oppnå vekst. Vi håper du vil være med i Revetal menighets givertjeneste.

Du kan registrere deg her 

Det er skattefradrag for gaver fra kr. 500,- og inntil kr. 50 000,- pr. år. Menighetsutvalget er fortsatt optimistisk og har stor tro på at menigheten skal ha vekst og nå ut til både barn, barnefamilier, voksne og pensjonister som bor på Revetal, og som ønsker kort vei til gudstjenestene på Røråstoppen skole.

Barna trives 
Med tilhold på Røråstoppen skole og den stadig økende befolkningen i og rundt Revetal er det grunnlag for en menighet på Revetal. Med en litt friere og annerledes måte å gjennomføre gudstjenester på har menighetsutvalget stor tro på at dette er et godt supplement til de andre gudstjenestene i Re.

Ole Harald Neergård (bilde t.v.), som er ansvarlig for oppfølging av givertjenesten, oppfordrer alle som kan til å registrere seg som giver. Dersom du har spørsmål kan du kontakte Ole Harald på: ole-h-ne@online.no

Litt annerledes menighet
Det som preger menigheten er at den er startet og drevet av grasrota. Revetal menighet er en dugnadsmenighet. Fra begynnelsen av har det vært fokus på at alle generasjoner er velkommen, særlig familier. Det er stor forskjell på hvordan en gudstjeneste blir til. Her blir gudstjenesten laget mer av menigheten, mens det i en tradisjonell menighet er det staben som forbereder og lager gudstjenesten. Det er menigheten som gjør i stand kirkerommet, som har barnearbeidet, leder gudstjenesten, har ansvaret for det musikalske og gjør klar til kirkelunsj etter gudstjenesten.

Friere form
Et mål med å ha gudstjenestene på Røråstoppen skole er at det skal være en menighet i nærheten der folk bor. Det er viktig for kirken å være tilstede i nærmiljøet og bidra på en positiv måte. Gudstjenesteformen kommuniserer nok også godt med folk som ikke går i kirken så ofte. Her får barna bevege seg mer fritt, noe som jo er enklere i en gymsal enn i et kirkerom med faste benker.
Menighetens ønske om å være tilstede i nærmiljøet gjenspeiles blant annet i at menigheten engasjeres i Re Mila, arrangerer Godhetsdagene og gudstjeneste under Re middelalderdager. 
Menigheten har både et fokus utad og et fokus innad. Innad ønsker menigheten å ha et åndelig fokus og være et sted der folk kan vokse i den kristne tro.

Vi vil rette en takk til alle som støtter Revetal menighet!

Tilbake