Nye Tønsberg kirkelige fellesråd


Godt nytt år og velkommen til nye Tønsberg kirkelige fellesråd!

Kirkeverge i "gamle" Tønsberg, Carsten Furuseth (t.h i bildet) er kirkeverge i det nye Tønsberg kirkelige fellesråd. Per Astrup Andreassen er assisterende kirkeverge.

Gamle Re og Tønsberg kirkelige fellesråd er nå historie. Fra 1.1.2020 har det nye Tønsberg kirkelige fellesråd oppstått med sine 14 kirker, 13 gravplasser og 46 ansatte. Fortsatt er kirken lokal med menighetskontorer på Revetal, på Sem. På Eik, i Søndre Slagen og i Tønsberg sentrum. Her vil du treffe kantorer, kateketer, diakoner, trosopplærere og kirketjenere. Hovedkontoret finner du i Storgt. 52 rett nedenfor Domkirken. Her sitter den administrative ledelsen i det nye Fellesrådet. Her finner du økonomiavdelingen, gravferdsavdelingen, resepsjon og service avdelingen. Her er åpningstidene 9-15 mandag til fredag. Det er dessverre ikke faste åpningstider på menighetskontorene, men du kan gjøre avtaler med ansatte og treffe dem der. Prestene finner du fortsatt på menighetskontorene.

2020 skal brukes til å bygge en ny organisasjon der vi sammen skal legge til rette for at kommunens innbyggere skal få mange positive møter med menighetsliv, kirke og på gravplassene.

Med vennlig hilsen
Carsten Furuseth
Kirkeverge Tønsberg

Tilbake