Utsetter alle konfirmasjoner til over sommerferien


Sokneprest Ragnhild Christoffersen er intervjuet i Re-avisa om hvordan koronasituasjonen påvirker kirkens arbeid. 

 

 

Kirken ønsker å være tilstede for folk også i denne tiden som er preget av korona-situasjonen. Du kan les om digitale møtepunkter i kirken på nettsidene til Den norske kirke. Det er også lagt ut noen linker på siden til en av menighetene i Tønsberg:

kirken.no

Tønsberg domkirkes nettside-artikkel: Kirke i en spesiell tid.

 

Artikkelen som står i Re-avisa finner du her:

Reavisa

 

 

Tilbake