Fra Afrika til Revetal


Terje Evensen (49) er ansatt som ny diakonmedarbeider i menighetene i gamle Re og som menighetsleder for Revetal menighet. Nå bygger familien hus i Skjeggestadåsen på Revetal.

Terje Evensen kommer fra arbeidet som misjonær/utsending for Norsk Luthersk Misjonssamband med arbeidssted i Elfenbenskysten. Der har han vært prosjektrådgiver siden 2015 i bistandsprosjekt og rådgiver i diakonale prosjekt.

Åtte år i Afrika
Han har de siste åtte årene arbeidet for Norske misjonsorganisasjoner med små og store diakonale prosjekt i samarbeid med Afrikanske kirker eller samarbeidspartnere i Elfenbenskysten, Kamerun, Madagaskar og Norge.
Terje er bl.a. utdannet lærer, og har undervist ved flere skoler og i en periode fra 2007 til 2012 var han daglig leder for SFO på Andebu skole. I tillegg har han vært menighetspedagog i Ullensvang.

Bygger hus på Revetal
Nå er familien i gang med husbygging i Skjeggestadåsen, og beregner å flytte inn i begynnelsen av neste år. Familien har allerede flyttet til Revetal i midlertidig bolig og barna på 7, 13 og 19 har begynt på skole i området. Terje vil få kort vei til både Røråstoppen skole, der Revetal menighet har sine gudstjenester, og til menighetskontoret på Revetal, som blir hans arbeidsplass.

Stor overgang
Terje kan fortelle at familien nå gleder seg over å ha flyttet til Revetal og at overgangen fra storbyen i Abidjan , Elfenbenskysten har gått overraskende fint. Familien valgte Revetal fordi de ønsket et landlig område i nærheten av Tønsberg der barna ville kunne ha mye natur rundt seg. Terje forteller at de fikk et veldig positivt inntrykk allerede ved første befaring på mulig husprospekt med den flotte gangstien mellom boligfeltet og barneskolen. Når familien i tillegg ble veldig godt mottatt av alle de har møtt ved skole, kirke og samfunnet for øvrig var det et lett valg for oss å velge Revetal forteller Terje.
Han ser frem til å arbeide i Den norske kirke i Revetal i menigheten og med diakonale oppgaver. Spesielt det å fokusere på gode menneskelige relasjoner der alle kan føle seg sett og verdsatt blir viktig tror Terje. Han gleder seg til å møte menigheten i Revetal og komme i gang med arbeidet fra 1.november. 

Tilbake