Alle gudstjenester og arrangement er avlyst !!!


Det er trist å måtte meddele at det dessverre ikke blir noen gudstjenester eller arrangement i kirkene våre fra nå og gjennom hele påsken ! Helt fram til  22 .april, er det nedstengt i Tønberg kommune, med unntak av begravelser , bisettelser. og dåpsgudstjenester. 

På grunn av høye smittetall har Tønsberg kommune siden  5.mars innført strenge restriksjoner.De har innført arrangementstopp, og det er ikke lov til å gjennomføre arrangement  hverken inne eller ute. 

Tilbake