Benkeputer i Våle kirke


 Kirkebenkene i Våle  er fine,
men harde å sitte på...
!
Sitter du vondt på kirkebenken i Våle? Da er
det lys i sikte!

 

Nå skal menighetsrådet skaffe
nye benkeputer til sete på alle kirkebenkene.
- Til nå har vi hatt løse puter ved inngangen
som folk kan ta med seg, men mange av
disse er slitt og ikke så pene lenger. Dessuten
er det altfor få av dem til å dekke hele
behovet, forteller Svein Terje Kvestad som er
leder i Våle menighetsråd.
- Det vi ønsker oss er glidesikre puter på
alle benkene nede i kirkerommet. De skal
dekke hele benken og ligge der permanent.
Vi står i kontakt med firmaet Kathrines
Møbeldetaljer som drives av Våle-jenta
Kathrine Haslestad.
Hun har fagkompetansen som skal til, og
sammen har vi funnet fram til puter og stoff
av høy kvalitet. Vi går for et norsk ullstoff i
en varmgul farge som nesten går i ett med
fargen på de malte kirkebenkene.

Hvem dekker disse utgiftene?
- Det må vi gjøre selv.
Det vil koste rundt 140.000 kroner totalt. Vi får
ikke noe offentlig støtte til dette, men har noen
oppsparte midler selv.
For å få tilstrekkelige midler starter vi i
menighetsrådet en innsamling som vi håper
mange vil bli med på.
Menighetsrådet har gått ut til foreninger og
lag i Våle med en forespørsel om støtte, men vi
trenger støtte fra mange enkeltpersoner også.

Tilbake